Fredagsblogg: Upphandlingar och betalningstider

Det kom inte som en blixt från klar himmel när regeringen under Almedalsveckan gav Trafikverket i uppdrag att använda sina upphandlingar för att främja andra, politiska mål. Vi visste sedan innan att sysselsättningsfrågan är otroligt viktig för regeringen och vi visste att vi hade en ny minister med ansvar för upphandlingsfrågorna som var både påläst och målmedveten. När regeringen gav Trafikverket i uppgift att bidra till att få fler i arbete genom Trafikverkets upphandlingar var det redan skrivet i korten.

Men vi blev ändå besvikna när vi fick läsa Trafikverkets förslag på hur modellen skulle se ut. De ingenjörstunga konsultuppdragen blandas helt ihop med övriga byggrelaterade arbetsuppgifter, som av uppenbara skäl har en helt annan logik. ”One size” ska så att säga ”fits all”. Vi vet att så inte är fallet. Argumenten är många emot både principen (som regeringen står för) och det konkreta förslaget (som Trafikverket presenterat). Vi har i veckan klargjort våra invändningar. Kanske är Trafikverket medvetet om dessa invändningar redan innan, men för säkerhets skull har Eskil Sellgren, som just nu jobbar intensivt med frågan, utvecklat vårt remissvar så att det inte lämnas något utrymme för oklarheter. Sista ordet är inte sagt, dock. Läs gärna våra tankar här.

I veckan har vi även tvingats lyfta frågan om betalningstiderna. Vi har undersökt saken och kan konstatera att det dessvärre inte blivit bättre. Många företag drar ut på sina betalningar till sina leverantörer till helt orimliga tider. Och som om det inte vore illa redan innan: inte heller den offentliga sektorn sköter sig, utan betalar senare än de 30 dagar som gäller. Även om det överlag är bättre bland de offentliga köparna (fattas bara annat – de har ju en lag att förhålla sig till), så är alltså situationen illa över hela linjen. Det är mycket oroande och en hämsko för hela branschens utveckling. Lyssna gärna på Anders Persson, vår näringspolitiske chef, som kommenterade frågan i Ekonomiekot i början av veckan.

Om det finns mycket att oroa sig för kan jag avsluta med något ni verkligen bör se fram emot. Den 6 november kommer Olof Persson, tidigare vd för Volvo men nu i regeringens advisory board, till oss på STD-företagen. Han kommer att berätta om sin syn på industrins nya roll och inte minst hur de kunskapsintensiva företagen bör möta framtiden. Detta frukostseminarium arrangeras i Almegas lokaler. Det får du inte missa! Läs mer här.

Till dess ska jag möta några av mina europeiska kollegor nere på Sardinien. Nästa vecka berättar jag mer om vad vi enats om och vad vi kan lära från övriga Europa.