Fredagsblogg: Arkitekturutredning och standarder

I veckan presenterade regeringens utredare Christer Larsson sin utredning Gestaltad Livsmiljö. Utredningens 277 sidor rymmer en hel del kloka förslag, som jag redan kommenterat i ett pressmeddelande.

GL3

Jag tycker i synnerhet att frågorna om export och upphandlingsstöd är viktiga för branschen att bevaka. Vi vet att danska staten gjort enormt mycket för att stödja dansk arkitekturexport. Det är synd att svenska regeringen inte gjort mer för att stödja denna viktiga och kompetenta näring. Låt oss hoppas att utredningen bidrar till att detta ändras. Om man vill vara pessimistisk kan man konstatera att utredningen lämnats till kulturministern, inte till näringsministern. Inte heller till bostadsministern. Men nu vill jag inte vara pessimistisk, utan hoppas på gott genomslag och en bra diskussion. Vi på STD-företagen kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen och bidra med kommentarer till både riksdag och regering.

Jag har denna vecka även haft anledning att fundera vidare kring i synnerhet Boverkets arbete och referenser till standarder i byggsektorn. Jag har summerat mina tankar om detta i en bloggpost. Vi kommer givetvis inte att ge oss in i diskussionen om enskilda standarder, men mitt budskap är att de har sina förtjänster. Dock med för många standarder kan det skapa en låsning vid vissa arbetssätt och på så sätt försvåra innovation och nytänkande.

De frågor som STD-företagen till vardags jobbar med handlar inte så ofta om storpolitik. Bostadsbyggande, infrastruktur och ett modernt näringsliv brukar alla gilla. Turbulensen i riksdagen efter att Decemberöverenskommelsen fallit kan få olika konsekvenser, både positiva och negativa. Det går dock inte att utesluta att det kan ge bättre förutsättningar för inte minst företagandet och regeringens näringspolitik. Detta är frågor som vi aktivt bevakar tillsammans med Almega.

Och passande nog slutade förra veckan med att jag lärde mig mer om kollegorna på Almegas olika avdelningar. För oss på STD-företagen är närheten till andra branscher och till Almegas näringspolitik minst lika viktig som vårt självklara band till arbetsgivarservicen. Vi har olika utgångspunkt och ibland lite olika åsikter om både politik, samhälle och kanske näringspolitik. Men det finns otroligt mycket som förenar och inte minst en enorm begåvning och kraft i det vi gör gemensamt för tjänstesektorn. Denna gemensamma förmåga är en stor tillgång och något som vi behöver bli bättre på att lyfta fram i det dagliga arbetet.

I helgen blir det ytterligare lite firande av min alltför höga ålder, denna gång med lite goda vänner från när och fjärran. Tur att gräset är klippt.

Trevlig helg till er alla!