Fredagsblogg: Använd standarder rätt

I veckan aktualiserades en fråga som STD-företagen redan för tre år sedan uppmärksammade: tillgången till standarder i byggvärlden. Bakgrunden är enkel: om vi vill att standarder ska vara en viktig del av byggprocessen borde de också vara lätta att hitta och använda.

 

Tyvärr är det inte alltid så i dagsläget. Exempelvis är dagens standarder bara ett av flera regelverk som bygg- och anläggningsbranschen måste förhålla sig till. AMA från Svensk Byggtjänst, de olika standardkontrakten från BKK och Boverkets egna regler är andra viktiga styrdokument på olika sätt. Dessutom kan det vara svårt att hitta och dyrt att använda befintliga standarder.

Det var denna bakgrund som ledde till ett brev 2012 till regeringen med krav på en bättre ordning i standardiseringsarbetet. Kravet var underskrivet av STD-företagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier, Ledarna, Byggnads och flera andra.

Boverket fick i uppdrag av regeringen att se över hur de använder standarder, och kommer att lämna sina förslag lite senare i höst.

För både tekniska konsulter och arkitekter finns det minst tre frågor som jag vill bevaka.

För det första att standarderna blir billigare, helst gratis, och dessutom lätta att hitta. Idag har exempelvis SIS, kanske den enskilt viktigaste instansen för standarder i Sverige, en affärsmodell som inte gagnar öppenhet och tillgänglighet. Det borde vara ett allmänintresse att se över den modellen. De resonemang om öppen data, som drivits i andra delar av offentlig sektor, bör även kunna ha bäring i detta sammanhang.

För det andra måste vi vara noga med att inte använda för många standarder. En standard är bra, eftersom den bidrar till effektivitet i en process. Men om vi vill ändra processen kan standarderna hämma en nödvändig omställning. Jag är orolig för att en del standarder hindrar innovation, nytänkande och kreativitet. Det riskerar att drabba hela branschen och vår förmåga att möta framtidens krav.

För det tredje är det viktigt med det samspel som finns mellan de olika ramverken. Standarderna måste tillsammans med exempelvis lagkrav, AMA och ABK utgöra en fungerande helhet, med en samsyn från de olika instanserna. Det är i det här avseendet viktigt att den ena handen vet vad den andra handen gör.

Boverket kan göra mycket för att driva denna utveckling åt rätt håll. Men även andra myndigheter som Trafikverket eller Energimyndigheten bör bidra till detta viktiga arbete. Dessutom bör vi som jobbar i branschen, bland annat teknikkonsulterna och arkitekterna, bidra med våra perspektiv så att vi skapar ett system som ger rätt incitament för framtiden.