Upphandlingar med rätt fokus

Idag arrangerade vi på STD-företagen ett välbesökt frukostseminarium med den nyinrättade Upphandlingsmyndigheten. Anna Lipkin från den nya myndigheten gav en överblick över uppdraget till den nya myndigheten och tillsammans med Almegas Stefan Holm och WSPs jurist Anders Fryk diskuterade vi framtiden och de stora utmaningarna med dagens offentliga upphandlingar.

UHM 150910

Jag har förståelse för att juridiken och även många upphandlingar är komplexa. Och målsättningarna, att främja en fungerande konkurrens, minimera risken för korruption och underlätta arbetet för de upphandlande myndigheterna, det är det inget fel på.

Men dessvärre ser vi idag så många exempel på hur upphandlingar tar enormt mycket tid från leverantörerna – våra medlemmar. Underlag och förfrågningar är både komplicerade och ibland irrelevanta för jobbet som ska göras.

Vi ser också hur fokus alltför ofta läggs på pris och inte på kompetens eller på den tjänst som ska levereras. Prisfokuset leder inte sällan till att både kvalitet och innovation hamnar i skymundan.

Vi har inga höga förhoppningar på att den nya Upphandlingsmyndigheten ska lösa alla problem med dagens offentliga upphandlingar. Svaret finns i så många andra dimensioner, såsom juridik, kultur, förståelse för konsultaffären och i den kommunikation som måste finnas mellan köpare och säljare.

Men jag tror dock att den nya myndigheten kan bli ett positivt tillskott till debatten. Förutsättningarna är goda och det finns mycket att göra.

Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion under hösten där våra olika utmaningar kan få belysning.