Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något

Denna vecka har verkligen ställt många frågor på sin spets. Det är lätt att våra vanliga frågor om skatter, upphandlingar, regelverk och investeringar känns oändligt fjuttiga när vi så konkret möter konsekvenserna av kriget i Syrien.

Men världens komplexitet möter vi inte bara genom akuta åtgärder (även om det givetvis behövs), utan också genom långsiktigt och mödosamt arbete kring just samhällsbyggnad. Låt oss inte glömma bort hur vi som ingenjörer och arkitekter på så många sätt kan bidra med vad just vi är bra på för att skapa en bättre värld. I det akuta skedet behövs snabba lösningar för bostäder, kanske transporter, vatten och avlopp. Men precis samma behov finns på medellång och på lång sikt. Den förmåga som teknikkonsulter, industrikonsulter och arkitekter besitter, den är en av många viktiga komponenter både i akuta skeden och på sikt för att bygga ett hållbart samhälle.

I veckan presenterade vi årets Branschkommuniké, där vi redovisar viktiga nyckeltal för branschen, dess tillväxt och dess lönsamhet. Vi får åter bekräftat att branschen växer. Antalet företag blir fler, antalet anställda ökar och omsättningen blir allt större. Mycket av detta är drivet av ökade satsningar på både bostadsbyggande och infrastruktur. Men det handlar också om att konsultbolagen tar för sig allt mer och breddar sin verksamhet. Ingenjörskunnandet efterfrågas allt mer från allt fler.

Det oroväckande är dock att prispressen fortsätter. Det är mycket oroväckande att fokus läggs så mycket på pris i olika upphandlingar så att olika kvalitetsaspekter riskerar att gå förlorade. Detta är en helt avgörande fråga under hösten: vi måste uppvärdera andra faktorer än bara pris när konsulttjänster köps in. Teknikdygnet.se intervjuade mig om Branschkommunikén tidigare i veckan. Intervjun finns att se här.

Trafikverket, en av de allra viktigaste aktörerna inom anläggningsområdet, har i veckan haft regionalt anläggningsforum i Malmö, i förra veckan var det Gävle. Det är viktigt att Trafikverket i sitt arbete når ut med kunskap och information till också de som inte befinner sig i Stockholm. Jag har tidigare betonat att vi vill nå ut bättre till medlemmar runt om i landet. Om vi kan göra det tillsammans med Trafikverket och kanske Sveriges Byggindustrier så är det ännu bättre.

Denna vecka har vi annars haft anledning att uppmärksamma den översyn av tävlingsreglerna för arkitekttävlingar, som nu gått i mål. Förändringarna är väldigt små, närmast redaktionella. Men den diskussion som följde, när de olika aktörerna på området träffades i veckan, var mycket bredare och framåtsyftande. Nu ser vi fram emot en fortsatt viktig diskussion om hur vi tillämpar reglerna och vilka affärsmöjligheter som de ger.

Nästa vecka blir spännande, inte minst eftersom jag för första gången får chansen att besöka FIDICs världskonferens. Vi på STD-företagen medverkar i några olika internationella sammanhang, där FIDIC är världsorganisationen för teknikkonsulter. Årets konferens hålls i Dubai och vi är fem från Sverige som kommer att delta på olika sätt. Jag återkommer självklart med en rapport därifrån: vi åker nästa fredag.

Men i väntan på att måndag morgon infinner sig ska jag ägna en stund åt att själv bidra till att hjälpa i den akuta flyktingsituationen vi just nu upplever. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något.

Trevlig helg.