Fredagsblogg: Infrastruktur och bostadsbyggande

Tempot går det inte att klaga på just nu. Veckan har bjudit på både FIDIC-konferens i Dubai, viktiga möten med Trafikverket, Business Arena och dessutom en hel del arbete med vår egen verksamhet nästa år.

Helgen började i Dubai, där världskonferensen för teknikkonsulter gick av stapeln. Årets möte lockade knappt tusentalet deltagare, många från den afrikanska och asiatiska kontinenten.

Det finns stora likheter för ingenjörer runt om i världen, men också en hel del stora skillnader. Det märks i debatterna på dessa globala möten. Förutom ett viktigt och givande nätverk tog jag med mig tre trender hem:
– Det behöver byggas mer infrastruktur och underhållet måste öka. Behoven är mycket stora i hela världen.
– Branschen fortsätter att växa och dessutom ha en stabil lönsamhet. Branschen har inte backat ett enda år de senaste 25 åren – vilken bransch kan matcha det?
– Ökat behov av standardisering för att bygga effektivare, men också ökat behov av forskning och utveckling för att tänka nytt.

En generell spaning, som jag själv gjorde, var att FIDIC – precis som många andra lobbyorganisationer i samhällsbyggnadssektorn, behöver bli ännu bättre på sitt kommunikationsarbete. Det är en utmaning, men också lite av en ödesfråga. Jag kommer själv att bidra med vad jag kan för att stärka den profilen på FIDICs arbete.

FIDIC 2_3

Väl hemma igen hade jag möjlighet att medverka på Trafikverkets möte Nationellt Anläggningsforum, där de största leverantörerna på entreprenadsidan och konsultsidan fick träffa Trafikverkets ledning. Inklusive då deras nya generaldirektör, Lena Erixon.

Upphandlingsfrågorna, behovet av nytänkande och innovation samt en värld som är allt mer internationell och global, var de frågor som jag själv lyfte fram.

Givetvis måste vi löpande jobba på att utveckla det befintliga samarbetet, exempelvis avseende upphandlingar. Men det är lika viktigt att vara beredd på ännu större förändringar och att vår bransch och vårt uppdrag håller på att ändras på många sätt. Detta ledde också till en viktig och bra diskussion med många av de inblandade.

En viktig fråga som också lyftes på mötet var frågan om arbetsmiljö och i synnerhet de många olyckstillbud, rent av dödsolyckor, som fortsatt förekommer. Arbetet med arbetsmiljö är långt ifrån bortglömt i det samarbete som STD-företagen har med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier, men ändå ser vi inte något trendbrott i statistiken. På tok för många allvarliga olyckor inträffar och varje dödsfall är en tragedi och ett misslyckande för hela branschens arbete. Vi konsulter sitter ibland rent fysiskt lite för långt ifrån arbetsplatserna, där de allvarliga olyckorna inträffar. Det betyder dock inte att vi inte kan göra mer för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Det är fortsatt en otroligt viktig fråga för alla inom det fysiska byggandet.

”Jag tror att 2016 kan bli ett mycket spännande år för hela konsultbranschen, där även STD-företagen kommer att ta en betydligt tydligare plats i debatten.”

Men veckan rymde ännu mer av stort intresse. För många i branschen var Business Arena den kanske största höjdpunkten, med ett fantastiskt nätverkande, många spännande seminarier och förhoppningsvis också viktiga affärsmöten. För mig var det här första besöket på Business Arena. Det är ett imponerande event och jag hoppas att vi som branschorganisation kan hitta ett bra sätt att bidra till kommande år.

Roligt var även att Sveriges Arkitekter lanserade de nominerade projekten till Kasper Salin-priset under dagarna på Stockholm Waterfront. Plus att de också presenterade en branschrapport, med fokus på arkitektkontorens verksamhet.

Men det stannar inte där. Den här veckan har vi också satt full fart på planeringen för nästa års verksamhet. Styrelsen har tidigare i höst givit viktig input, men nu ska det bli konkreta förslag och projekt. Jag ser fram emot att få presentera detta inom kort för både styrelsen och för alla som är engagerade i STD-företagens verksamhet. Jag tror att 2016 kan bli ett mycket spännande år för hela konsultbranschen, där även STD-företagen kommer att ta en betydligt tydligare plats i debatten.

Men först ska jag i helgen se till att ta min cykel på en liten utflykt. Det har cyklats på tok för lite den senaste veckan.

Trevlig helg.