Förvirrad syn på konsultrollen

I veckan beslutade den politiska ledningen för Stockholms Läns Landsting att minska konsultkostnaderna genom att flytta in jobben till den egna verksamheten och göra jobbet med egen personal.
Det är ett förrädiskt resonemang.

Dels kommer det att bli praktiskt svårt att genomföra. Det är ont om duktiga ingenjörer och konkurrensen är stenhård om kompetensen.

Men inte minst riskerar beslutet att leda till sämre, dyrare och ineffektivare ingenjörsarbete.

Genom att dels samla ingenjörskompetens i fristående konsultbolag skapas en effektivitet på marknaden, där specialister kan göra kvalificerade jobb hos flera olika uppdragsgivare under ett år. Dessutom byggs det upp ett systemkunnande, ett strukturkapital hos duktiga konsultbolag, som dessutom vårdas och utvecklas. Den möjligheten är svårare att skapa inom en verksamhet som har många andra uppdrag och där det övergripande målet är något annat än att jobba med ingenjörs- och arkitektuppgifter.

När jag växte upp hade min pappas stenfirma på västkusten både egna lastbilar, egen elektriker och egen smedja. Idag är det självklart att använda professionella åkerier och att samla elektrikerna i företag, som sedan gör jobb på olika platser. Det är en naturlig utveckling för ett modernt näringsliv att jobba med underkonsulter. Det borde vara lika givet för en stor offentlig förvaltning.

Veckan har också innehållit ett spännande seminarium med nya Upphandlingsmyndigheten. Läs mer om detta och hur den myndigheten kan hjälpa dig som leverantör här.

Nästa vecka samlar Trafikverket ett antal viktiga leverantörer både från konsultsidan och från byggsidan till ett gemensamt möte. STD-företagen medverkar givetvis och kommer att ge belysning åt några av de viktigare frågorna som konsultbranschen just nu står inför: allt sämre marginaler, krångliga upphandlingar och givetvis en omvärld som blir allt mer globaliserad och digitaliserad.

Innan dess hinner jag besöka den årliga internationella konferensen för världens teknikkonsulter, FIDIC, som i år hålls i Dubai. Håll utkik på bloggen eller på några av våra sociala kanaler, såsom Twitter. Jag försöker rapportera löpande från resan. Följ gärna mig på @magnushoij.