Viktigt med satsning på energieffektiva bostäder

Igår lanserade regeringen i överenskommelse med Vänsterpartiet en ökad satsning på renoveringar och energieffektivisering i framför allt miljonprogrammen. Enligt överenskommelsen avsätter regeringen en miljard årligen till rusta upp och energieffektivisera framför allt miljonprogrammens bostäder.

Syftet med förslaget, att energieffektivisera och rusta upp fastigheter, är i grunden positivt. Det är känt att det finns fastigheter där underhållet är kraftigt eftersatt på många håll finns det miljö- och hållbarhetsvinster att göra. Om denna satsning på förbättrad energieffektivitet får avsedd effekt får framtiden utvisa.

Uppenbarligen finns det fastighetsägare som inte avsatt tillräckliga resurser för olika typer av underhåll. De kan nu få statligt upprustningsstöd. Detta är ett grundläggande problem i både det kommunala och privata hyresfastighetsbeståndet. Miljonprogrammen är ett tydligt exempel på att underhållsmedel inte har avsatts i tillräcklig omfattning.

Det finns nu en risk är att stödet snedvrider konkurrensen mellan fastighetsbolagen som har skött sitt underhåll och dem som inte har gjort tillräckligt. När förslaget presenteras i sin helhet är det kanske lättare att fullt ut bedöma konsekvenserna av satsningen.