Terminsstart

I veckan har många kommit tillbaka till kontorsstolarna, till kunderna och till sina projekt. Även om konsultbranschen aldrig riktigt tar semester så går tempot ner under sommaren – behövligt att ladda batterierna inför vad som kan bli en riktigt spännande höst.

Almedalen var i år i allra högsta grad präglad av samhällsbyggnadsfrågor. Många bra diskussioner och samtal, och mycket fokus inte minst på bostadsbyggande. Frågorna är viktiga och många bra perspektiv lyftes, men fortsatt behöver vi göra mer för att få fram perspektiv som långsiktighet och de tidiga faserna, behovet av innovation och nytänkande och inte minst fokus på de nya samhällen och städer som håller på att växa fram. Kunskapen saknas ofta och intresset för att prata begrepp som urbanisering och digitalisering är ofta svalt. Just i dessa frågor har vi som bransch mycket att tillföra.

Under Almedalsveckan fick vi också veta att Trafikverket fått i uppgift av regeringen att verka för ökad sysselsättning genom sina upphandlingar. Exakt hur det ska gå till vet vi inte: sannolikt eftersom det är en svår fråga att svara på. Det finns många frågetecken och en hel del stora orosmoln i denna fråga. Regeringen ger sig här in på ett område där olika intressen står mot varandra. Företagens möjlighet att ha mandat att själva organisera sig för att leverera bästa tjänst till bästa pris är en viktig framgångsfaktor för hela samhällsbyggnadssektorn.

Inom STDs egen verksamhet kommer hösten att bli viktig på många plan.

Nu i höst kommer arbetet med kommunikation och utåtriktat arbete att få ännu större fokus. Det handlar både om att lyfta fram våra hjärtefrågor, exempelvis export av svenskt arkitekturkunnande, om stöd för innovation och forskning inom den kunskapsintensiva sektorn och om stärka kunskapen om hur teknikkonsulttjänster ska upphandlas.

Vi har ett antal spännande internationella aktiviteter under hösten, bland annat när världens alla teknikkonsultorganisationer träffas i Dubai i september. Det ser jag fram emot.

Vår regionala verksamhet kommer att bli viktigare för oss. Just nu har vi väl fungerande verksamhet i både Göteborg, Växjö, Kalmar och i Luleå. Under hösten kommer vi att lägga extra krut på att göra olika aktiviteter i Malmö. Redan den 27 augusti kommer vi att arrangera en medlemslunch i Malmö, med fokus på upphandlingsfrågor och aktuella frågor inom konsultbranschen. Mer information finns här.

Lägg därtill att vi närmar oss en ny avtalsrörelse, med många möjligheter till diskussion om hur framtidens arbetsmarknad och framtidens arbetsplatser ska se ut. Det ser jag fram emot.

Nästa vecka samlas vår styrelse till internat för att ägna lite mer tid än vanligt åt att blicka framåt och utveckla vår verksamhet ytterligare. Det bör lägga grunden för både höstens arbete, men givetvis också in i 2016.

Hör gärna av er om ni har tankar eller funderingar kring vår verksamhet. Just nu – mer än någonsin – behövs konsulternas röst i debatten. Där måste vi hjälpas åt.