Bostadsbyggande och skakig börs

I veckan fick vi veta mer om hur regeringen ser på bostadsbyggandet.
Och få frågor kan vara viktigare. Tillväxt och välfärd hotas ju konkret av att det saknas bostäder i våra tillväxtområden, i synnerhet universitetsstäderna.
Synd då att bostadsfrågan numera verkar vara en del av arbetsmarknadspolitiken. Regeringens nya satsningar på bostadsområdet hamnar nämligen som ett av förslagen för att skapa nya jobb.

Givetvis måste även politiken stimulera näringslivet och på olika sätt underlätta för nya jobb att skapas. Men risken är stor att ett bra bostadsbyggande, där smarta städer, goda livsmiljöer och där urbaniseringens möjligheter tas till vara, kommer i målkonflikt med arbetsmarknadspolitiken.

Våra städer är för viktiga för det.

Låt oss börja diskussionen om bostadsbyggande och stadsutveckling i rätt ände: i hur vi ska bo, leva och samverka i ett modernt, globalt, digitalt och urbant samhälle. I ett sådant samtal, som ju redan pågår men som borde inkludera fler, har vi på STD-företagen och våra medlemsföretag mycket att bidra med.

Jag är övertygad om att vi – om vi börjar i rätt ända – ändå leder till fler jobb.

Veckan har också bjudit på dramatik på börserna. Det har åkt både upp och ner, mycket drivet av turbulens i vår omvärld. Börsens värdering av enskilda bolag och dess logik har jag ingen åsikt om. Men skakigheten understryker några saker.

Dels att vi lever i en allt mer global värld. Sverige är inte isolerat från omvärlden. Det gäller inte minst samhällsbyggnadssektorn.

Dels att vi lätt missar de stora svängningarna om vi stirrar oss blinda på de kortsiktiga svängningarna. Nu mer än någonsin behöver vi ha is i magen och orka se bortom de kortsiktiga upp- och nedgångarna på börsen. Kloka investeringar i infrastruktur, städer och en modernisering av näringslivet får inte bli beroende av kvartalsekonomins ibland ryckiga beteende.

En spännande aktivitet i veckan var det första mötet med Almegas FoI-råd. Ett antal spännande personer från minst lika spännande företag samlades för att utbyta tankar om hur de ser på innovation och vad samhället behöver göra ytterligare för att stärka arbetet med forskning och affärsutveckling. Bolag som Tyréns, Semcon och White mötte representanter från IBM, Securitas, vård- och omsorgsföretaget Aleris och spelutvecklaren Ubisoft. Läs mer om hur vår nya VD, Anna-Karin Hatt, tänker kring vårt FoI-råd här.

Av olika anledningar fick veckans aktivitet i Malmö ställas in. Vi hoppas hitta en ny tid så snart som möjligt. Håll ut! Utvecklingen i Malmö är extremt spännande just nu (och då tänker jag inte på fotboll) och det finns all anledning för att oss och för konsultbranschen att vara extra nyfikna på den utvecklingen.

Däremot ser vi fram emot mötet med den nya upphandlingsmyndigheten den 10 september. Hoppas att många kan komma då.

Nästa vecka känns redan lovande, med många viktiga frågor på agendan. Jag träffar ett av våra arkitektföretag, Tengbom, på måndag eftermiddag och ger min syn på bransch och utveckling. Under veckan kommer vi även att bli mer konkreta i arbetet med nästa års avtalsförhandlingar. Bland mycket mycket annat.

Men först ska jag spela golf med min dotter i helgen. Och äta lite kräftor.