Betalningstider och styrelsekonferens

I veckan blossade det åter upp i frågan om betalningstider mellan företag. Vi vet att på tok för många köpare av bland annat konsulttjänster drar ut på betalningarna och ofta kräver långa betaltider.

Sigmas grundare, entreprenören Dan Olofsson, belyste i Dagens Industri i onsdags problemen med all önskvärd tydlighet, där underleverantörerna tvingas agera bank åt sina kunder under orimligt långa tider. Dagen efter fick han medhåll från näringsminister Mikael Damberg. Om inte köparna blir bättre på att betala inom rimliga tider kan lagstiftning komma i fråga. Även EU har ögonen på denna fråga, som dessutom är än värre i andra delar av Europa.

För våra medlemmar inom STD-företagen är detta en mycket viktig fråga. Detta beteende skapar affärsmässig osäkerhet och finansiella problem. Men konsultköparnas agerande är också ett problem för dem själva på sikt. Ju sämre de är som kund åt ett konsultbolag, desto mindre attraktiva är de att jobba åt. Risken finns på sikt att bolag som ofta utnyttjar sina leverantörer på detta sätt tappar viktig kompetens och kunskap, via sina underleverantörer. Det är en utveckling som inte gynnar någon part.

Under veckan har vi även haft lite extra fokus på den regionala verksamheten. Nästa vecka erbjuder vi en aktivitet i Malmö kring offentlig upphandling och aktuella frågor för konsultbranschen.

Jag vill också passa på att tipsa om vårt frukostmöte med nya Upphandlingsmyndigheten 10 september. Ett utmärkt tillfälle att få en inblick i hur de avser att arbeta framöver.

Veckans viktigaste möte för oss på STD-företagen var annars vår årliga styrelsekonferens, denna gång på vackra Högberga gård på Lidingö. Styrelsekonferensen är ett bra tillfälle för oss att prata igenom lite mer långsiktiga frågor och perspektiv på organisation, bransch och omvärld. Så blev det även i år: årets styrelsekonferens var en utmärkt start på höstens viktiga arbete. Inte minst betonades ett ökat fokus på vår kommunikation och att vi även fortsätter att se över hur vi kan vara ännu effektivare i vårt arbete internt.

Speciellt roligt var att vi på konferensen fick tillfälle att träffa Anna-Karin Hatt, Almegas nya vd. Trots att hon bara varit en knapp vecka på jobbet gav hon många viktiga perspektiv på var Almega befinner sig i debatten och vad vi behöver ha fokus på framöver.

Nästa vecka är redan nu mötesfylld, och jag räknar med många spännande aktiviteter. Bland annat presenterar vi Branschkommunikén, en viktig indikator på hur vår bransch mår och som också är en mycket viktig signal på hur andra delar av samhällsbyggnadssektorn och industrin kommer att må om några år.

Men först ska jag fiska kräftor i Småland i helgen.