Bostäder och infrastruktur dominerade Almedalen

Årets upplaga av Almedalen går in på slutvarvet och redan börjar en del packa ihop sina montrar och tält. Därför går det också att summera några bestående intryck, trots att något ändå återstår. Ur konsultbranschens perspektiv har året varit synnerligen fullmatat: samhällsbyggnadsfrågorna har funnits med överallt och troligen varit en av de mest omdiskuterade frågorna i hela Almedalen.

Inte minst bostadsbyggandet har fått stor uppmärksamhet. Det har ibland knutits till stadens utveckling och urbaniseringen. Ibland har den kopplats till infrastrukturens roll. Ibland till frågor om regelförenklingar, bristen på konkurrens och behovet av kreativitet och samverkan. Men oftast har det handlat om finansieringsfrågorna. Vem ska betala? Hur dyrt får det bli? Entreprenörer, byggherrar och konsulter har på olika sätt gett sitt perspektiv på frågan.

En annan viktig tråd som återkommit löpande under veckan har varit en ny syn på industrin. Inte minst har vi på Almega på olika sätt lyft frågan om att sätta tjänstenäringen i första rummet när vi ska visa upp Sveriges förmåga. Passande nog kom ju utnämningen av regeringens fyra nya industrikansler just under Almedalsveckan.

Precis som vanligt har upphandlingsfrågorna varit en viktig fråga. Civilminister Ardalan Shekarabi, som ju även ansvarar för upphandlingsfrågorna, har synts på många seminarier. Han har också passat på att lansera upphandlingen som ett sätt att nå andra politiska mål, såsom sänkt arbetslöshet och olika sociala insatser. Bland annat har Trafikverket fått ett sådant uppdrag.

Detta är något som kommer att leda till en hel del utmaningar och troligen också en hel del problem för branschen och som kan leda till sämre leveranser. Detta kommer att vara en väldigt viktig fråga för STD-företagen, Almega och hela Svenskt Näringsliv att bevaka under hösten.