Hur kan samhällsekonomisk vinst bli en drivkraft för näringslivet?

Det kanske är att slå in öppna dörrar, men ibland måste man göra det om och om igen för att ta sig vidare. En dörr som kanske ständigt stått öppen men som utnyttjas allt för lite är att skapa positiva drivkrafter för samhällsekonomisk vinst.

För den som driver arkitekt- eller teknikkonsultföretag är inte den största utmaningen att skapa engagemang hos medarbetarna. Medarbetarna brinner för att skapa hållbara, effektiva och innovativa lösningar för sina kunder. Problemet är att man aldrig eller sällan blir upphandlad med livscykelkostnad, hållbarhet eller samhällsnytta som största fokus.

Som du frågar får du svar!

Kanske är den största utmaningen för en inköpare att formulera rätt fråga. En fråga som skapar störst samhällsekonomiska nytta och känns trygg ur ett upphandlingsjuridiskt perspektiv. Det som till stor del saknas idag är tillräckligt bra modeller för samhällsekonomiska kalkyler, ett område som även kräver utökad forskning.

Men allt kan inte vara optimalt från start, om vi ska vänta på de perfekta utvärderingsmodellerna för samhällsekonomiskt mest fördelaktiga anbud så får vi vänta en evighet. Det handlar om att våga ta första steget, använda en befintlig modell, utvärdera och förbättra. Så länge förbättringar leder till större samhällsvinster och en god affär för köpare och säljare, då är du på rätt väg.

När vi kommit såhär långt så kan vi låta priskonkurrensen verka fullt ut. Priskonkurrerar vi om rätt saker, har vi lyckats översätta samhällsekonomiska vinster till goda affärer och kommersiella drivkrafter, så har vi alla samma mål. Då kan leverantörerna investera, forska, utveckla och skapa innovationer för att skapa de bästa lösningarna.  Att inte gå den här vägen får motsatt effekt.

Självklart ska vi ställa krav på kvalitet som är viktiga för den upphandlande myndigheten. Kvalitetskrav som kan beskrivas i den upphandlande myndighetens övergripande planer, designprogram eller den upphandlande enhetens egna ambitioner och mål. Se bara till att inte ställa kvalitetskrav som begränsar leverantörens förmåga att ge dig det bästa, den lösning du förtjänar.

Det här kan låta allt för enkelt, och enligt vissa helt ogenomförbart. Jag menar dock att detta är en nödvändig utveckling. En utveckling som kommer leda till ökad innovationskraft, ökad konkurrens och samhällsekonomiskt bättre genomförda upphandlingar.

Visst kommer vi fortsatt att ha behov av att upphandla och driva rena genomförandeprojekt där ramar redan är satta. Men om jag får önska något som jag vill att du ska ta med dig, så är det följande: Låt det samhällsekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vinna!

PS. En liten lärdom från industrin.
Både köpare och leverantörer behöver investera läropengar i nya sätt att samverka. Det är väl investerade pengar som kommer ge avkastning på sikt.

Samhällsekonomiska vinster och kommersiella drivkrafter är något vi kommer att diskutera på vårt seminarium i Almedalen måndag 29 juni, kl 11.00 i Almegas tält, Strandvägen 4. Kom gärna och besök oss då.