Förutsättningar för de kunskapsintensiva företagen

Att det har skett en förändring i näringslivet som påverkar oss alla är ingen nyhet. Att i princip alla nya jobb har skapats i tjänstesektorn är inte heller något nytt. Det som däremot är mindre känt, både inom politiken och hos allmänheten i stort, är den kraftiga expansionen och utvecklingen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Sverige har fått en ny tillväxtmotor, som driver utvecklingen mot det moderna och hållbara samhället.

Frågan på dagens agenda är hur vi förvaltar denna tillgång. Om vi skapar de förutsättningar som krävs för en fortsatt positiv utveckling. Tjänsteföretagens förutsättningar behöver sättas i centrum.

150630 Almedalen

Med rubriken ”Vad kan de kunskapsintensiva företagen lära av industrin?” genomförde vi idag ett seminarium i Almedalen. På scenen var förutom undertecknad (längst till vänster), Markus Granlund, vd Semcon och ordförande i STD-företagen, Magnus Meyer, vd, WSP Sverige, Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet och Per-Olof Brehmer, professor, Linköpings universitet. Panelen var ganska enig om att det behövs en reformering inom ett antal politikområden för att bättre tillgodose de kunskapsintensiva tjänsteföretagens behov.

Självklart berördes det höga skattetrycket på just tjänsteföretag och på arbete, vilket skapat en obalans jämfört med maskinintensiva verksamheter. Den kommande forskningspropositionen blir viktig för forskningen kring tjänster och upphandlingsfrågor var andra frågor som diskuterades.

Markus Granlund betonade även att frågan om snabbare betalningar i näringslivet inte på något sätt är löst, vilket hämmar företagens utveckling. Det är en av många frågor vi måste komma till rätta med om de internationella kunskapsintensiva tjänsteföretagen ska kunna fortsätta att anställa och investera i Sverige. Något som ofta glöms bort är också den karriärmöjlighet och jobbmotor som företagen är på många mindre orter i Sverige. Det leder till att många kvalificerade jobb med internationella kopplingar kan erbjudas i hela Sverige, vilket är viktigt för ett växande näringsliv även på mindre orter.

Som summering så får vi inte heller glömma att kunskapsintensiva tjänsteföretag lever under hård internationell konkurrens. Vi har i Sverige varit duktiga och haft en god utveckling. Givetvis måste företagen våga satsa och utveckla sin affär med fokus på allt större värdeskapande. Men nu är det också upp till politiken att kliva in på banan, att reformera och att förbättra förutsättningarna för Sveriges nya tillväxtmotor, de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. Vi välkomnar och ser fram emot den fortsatta dialogen!