Exportfrågor, urbanisering och turism i fokus när arkitekturbranschen möttes

Branschföreträdare för de nordiska arkitekturkontoren har åter mötts för att dela erfarenheter och gemensamma utmaningar. Årets möte hölls i Reykjavik på Island, vilket ledde till att turism kom att bli en viktig fråga. Turismen på Island har vuxit snabbt och omsätter idag mer än fiskeindustrin, något som många bedömde som helt osannolikt bara för några år sedan.

 

Behovet av hotell och andra former av bostäder för turisterna är en av frågorna som arkitektbranschen på brottas med. Men också hur sevärdheter i känslig natur kan göras tillgängliga och ta hand om turismen, utan att det gör åverkan på naturen eller på landskapets skönhet.

Även exportmöjligheterna från de nordiska länderna diskuterades. I synnerhet Danmark har utmärkt sig med stora satsningar, bland annat från den danska regeringen för att främja export av arkitekturtjänster. Sverige ligger i det avseendet bedrövligt långt efter.

Urbaniseringen och hur arkitekturbranschen har nycklar till många av svaren fick bra belysning av den danska branschorganisationen. I stora delar av samhället uppfattas urbaniseringen som en oönskad utveckling, med negativa förtecken. I detta finns en uppgift och möjlighet att bidra till en ökad förståelse för stadens goda sidor, både ur ett hållbarhetsperspektiv, för att öka handel och kunskapsproduktion. Plus givetvis det uppenbara faktum att många söker sig till städerna och förväntar sig att samhället utvecklar sina städer för att passa en allt större del av befolkningen.

En intressant spaning från Norge är deras oro för oseriösa aktörer på arkitekturmarknaden. I takt med att byggbolag kommer med på marknaden från andra länder och marknader finns både risken att de inte är medvetna om regelverket i det nya landet, men också att de åtar sig ytterligare tjänster inom exempelvis arkitekturområdet. Norska branschorganisationen ser detta som en viktig fråga att bevaka.

Det gavs också möjlighet att titta närmare på Reykjaviks nya konserthus, Harpa, med en spännande visning tillsammans med en av de inblandade arkitekterna.

Från STD-företagen deltog Magnus Höij, vd, tillsammans med Annica Carlsson från Equator och Thomas Stoll från Tengbom, som båda är aktiva i STD-företagens expertgrupp för arkitektur.