Behovet av ökad tjänsteforskning

Under rubriken Tjänsteinnovation i en digitaliserad värld – vart är vi på väg? möttes flera representanter för framgångsrika företag och belyste vikten av att öka satsningarna på tjänsteforskning och tjänsteinnovation. Bland deltagarna fanns Ulrika Francke, vd Tyréns, och Markus Granlund, vd Semcon och ordförande för STD-företagen.

150629_Francke Granlund

Seminariet genomfördes inom ramen för Service Innovation Sweden, en plattform vi skapat tillsammans med Teknikföretagen. Här lyfter både etablerade traditionella industriföretag och kunskapsintensiva tjänsteföretag vikten av tjänsteforskningen. En forskning som finns etablerad inom flera akademier, men som inte fått tillräckligt fokus och som kräver nationell satsning, ökade investeringar från staten och företagens engagemang.

En utmaning är att tjänsteforskningen skiljer sig från traditionell forskning och därmed inte fullt ut passar in i etablerad forskningsstruktur. Markus Granlund menade också att vi måste ställa oss frågan om företagen och beställare är riggade att investera, om affärsmodeller är fokuserade på värdeskapande och innovation.

Detta är inte bara en nationell fråga utan en strukturomvandling som är lika självklar internationellt. Precis som de industriella företagen som måste förändras och tjänstefiera sina erbjudanden så måste de kunskapsintensiva tjänsteföretagen bli bättre på att paketera sina erbjudande i värdeskapande tjänsteprodukter.

Framförallt måste kunderna lära sig att efterfråga kundvärde och innovation. Därför behövs också denna nationella plattform och satsning som sätter fokus på forskningen kring nya affärsmodeller och strukturer, som tittar på nya modeller för samverkan, hantering av immateriella rättigheter, innovationsupphandling, kunddriven innovation och en hel rad områden som gör Sverige konkurrenskraftigt.

På plats var även Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, och Jennie Nilsson, socialdemokratisk ordförande i riksdagens Näringsutskott. Budskapet från det enade näringslivet är tydligt och kunskapen om vad värdeskapande tjänsteinnovation är ökar. Med all klarhet så signalerar näringslivet tydligt att satsning på tjänsteforskningen måste bli en viktig del av de kommande satsningarna i den kommande forsknings och innovationspropositionen. Ett förändrat synsätt vad gäller forskningsfrämjande kommer vara en viktig del för svensk konkurrenskraft, jobben och för företagens utveckling.