Varför kan du inte betala?

I onsdags presenterade Intrum Justitia sin rapport European Payment Report 2015. En sak kan tydligt sägas, betalningstiderna har markant förbättrats på den offentliga sidan där tvingande lagstiftning har införts. Något man absolut inte kan säga när det gäller betalningstider i vissa branscher på den privata sidan. Här pressas konsekvent leverantörer att finansiera sina större kunders affärer.

Utöver detta så utnyttjar man även att försena betalningar på redan överenskomna kredittider. I undersökningen menar 69 procent av de svarande i Sverige att betalningar fördröjs medvetet. 69 procent av de svarande menar även att kundföretaget skyller på sina administrativa rutiner. Detta i en allt mer digitaliserad och effektiviserad värld där majoriteten av fakturahanteringen sker digitalt. Mer anmärkningsvärt är även att hälften av de svarande har uppgett man pressas till längre kredittider än man är bekväm med.

Bevisligen så fungerar den tvingande lagstiftningen på den offentliga sidan. Intrum Justitia har även för avsikt att komma med fördjupade rapporter efter sommaren inom utvalda branscher. Det finns all anledning att återkomma i ämnet och det är hög tid för Näringsdepartementet att återkomma med åtgärdsförslag, enligt tidigare riksdagsbeslut.

Även Alliansen och tidigare näringsministern Annie Lööf bör fundera kring vad nästa steg är, särskilt med tanke på att det regelverk som infördes inte fick avsedd effekt. Frågan bör tas på största allvar för att vi ska kunna skapa goda förutsättningar för ett modernt, effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Ytterligare en faktor som framkom tydligt i resultatet av undersökningen är att motsvarande 85 000 svenska företag skulle kunna anställa fler om de fick snabbare betalt. Om varje företag anställde EN person till så innebär det 85 000 nya jobb! En viktig åtgärd för en jobbskapande politik.