Konsultvärlden allt mer internationell

Ingen har missat att internationaliseringen påverkar oss allt mer. Detta gäller såklart också samhällsbyggnadssektorn, och som vanligt går konsultbranschen i bräschen för utvecklingen.

Att kompetens, kunskap och företag rör sig över landsgränser och mellan olika juridiska regelverk är i sig inget konstigt. Men det leder till en del konsekvenser, som både utmanar gamla arbetssätt och tvingar fram nya.

För svenska konsultföretag är detta inget konstigt och i de allra flesta fall till och med en spännande och välkommen utveckling. Konsultföretagen inom samhällsbyggnadssektorn står sig mycket väl i en internationell konkurrens.

I veckan har därför STD-företagens kansli planerat några dagar i Bryssel, både för att göra vår egen hemläxa för resten av året, men också för att få en bild av just hur det europeiska – och internationella – arbetet påverkar oss och vår bransch.

Besöken hos EFCA, där vi samverkar med andra europeiska branschkanslier, och hos Svenskt Näringsliv, bekräftade bilden av att det finns väldigt många perspektiv som leder till Bryssels många möten, politiska utskott och beslutande organ.

Det kan handla om frihandel, både inom EU men också ett arbete för att minska hindren att göra affärer med USA. Det kan handla om digitaliseringens konsekvenser. Det kan handla om offentlig upphandling, där regelverket idag leder till många diskussioner hos många både köpare och leverantörer. Listan är lång.

Det är värdefullt för oss som bransch att ha koll på dessa frågor och se till att göra vår röst hörd. Plattformen finns: nu gäller det bara att vi bidrar med rätt budskap och tydliggör de utmaningar som vi har, för att ytterligare driva på en positiv utveckling.

Den 19 maj arrangerar vi Konsultdagen. Den tar bland annat upp internationalisering och konsolidering. Programmet hittar du här.