Konsulttjänster ger bättre och billigare infrastruktur

Dagens Arena har uppmärksammat att SL köpt konsulttjänster för över en miljard kronor (23/4). Den redaktionella vinkeln är ifrågasättande och antyder att det är för mycket pengar och till fel ändamål.

Utifrån den ekonomiska sammanställning som finns i slutet av artikeln är det svårt att exakt bedöma hur mycket av resurserna som använts till konsulttjänster för planering och projektering av infrastruktur för kollektivtrafik. Jag vågar ändå påstå att merparten av pengarna har varit en mycket god investering. För att kunna bygga en modern och hållbar infrastruktur i Stockholm är det avgörande att arbetet planeras väl, för att nå både miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. Det handlar både om SLs pengar, men också om Stockholms framtid.

En inte obetydlig del av de 1,2 miljarderna handlar om just detta: planering och konstruktionsarbete i tidiga skeden för infrastrukturprojekt.

Att minska arbetet med planering och struktur tidigt i infrastrukturprojekt vore att öppna för dyrare projekt med större miljöpåverkan och med en stadsmiljö som inte är lika inkluderande.

Det är också en viktig kvalitetsaspekt med det oberoende som teknik- och arkitektkonsulter har i förhållande till både byggindustri och byggherrar. Genom sin fristående roll skapas en roll som väver samman olika intressen och som gagnar hela samhällsbyggnadssektorn.