Aktuella frågor i Malmö

I veckan arrangerade STD-företagen ett lunchmöte med företagsrepresentanter i Malmö-regionen.  För oss som branschorganisation är det lokala arbetet viktigt. Samhällsbyggnadsfrågorna lever i hela landet och Sydsverige är sannerligen inget undantag.

Under seminariet gav vi en överblick över de viktigaste frågorna just nu för branschen, hela vägen från de stora makrotrenderna, Globalisering, Urbanisering och Digitalisering, ner till konkreta rapporter och samtal om upphandlingar och forskning.

Under året kommer vi att fortsätta att arrangera aktiviteter i södra Sverige och i synnerhet i Malmö. Vi hoppas kunna ordna 2-4 ytterligare aktiviteter kring aktuella frågeställningar under hösten, då vi givetvis hoppas på fortsatt högt deltagande.

Frågor som upphandling, lönebildning, ansvarsfrågor, juridik, affärsmodeller, konsolideringen av branschen, BIM och mycket annat är konkreta frågor som möter våra medlemsföretag i vardagen. Där har vi som branschorganisation en viktig uppgift att sprida kunskap och påverka utvecklingen. Det är också tänkbara ämnen för en fortsatt dialog och diskussion runt om i Sverige, inklusive Malmö.

Målet är att under 2015 skapa en självständig lokal verksamhet för konsultbranschen i Malmö. Förutsättningarna är på plats: kompetenta företag, en spännande marknad i stark utveckling och mycket klok kompetens.

Det bådar gott för framtiden.