Synlighet i hela landet

STD-företagen finns både som organisation och i form av medlemföretag runt om i hela Sverige. Det är såklart självklart: arbetsuppgifterna finns i hela landet. Men även vår branschsamverkan behöver synliggöras på fler ställen än i bara Stockholm.

I veckan som gick besökte jag därför både vår lokalavdelning i Växjö och i Luleå för att både berätta om vårt arbete och lyssna på lokala perspektiv. Det var mycket givande möten, även om de var ganska olika. Frukostseminarium på Filmstaden Växjö med efterföljande årsmöte, styrelsemöte i en sparsmakad möteslokal i Luleå.

Jag tar med mig ett antal reflektioner från dessa två träffar:

För det första att vi som organisation verkligen behöver utveckla fler mötesplatser, där vi möts och samverkar. Våra styrelser på dessa två orter utgör goda exempel på hur det borde kunna fungera på fler ställen.

För det andra att själva mötet i sig har ett värde, även om det kanske inte alltid finns viktiga beslutspunkter på agendan. Samverkan, ömsesidig respekt, utbyte av perspektiv och mycket annat kanske kommer väl så bra om ramen bara är tillåtande.

För det tredje behöver vi bli bättre på att ta den centrala kunskapen, som vi sitter på i Stockholm, ut i landet. Det kan gälla juridiska frågor, internationella trender, etikfrågor eller kanske behovet av ytterligare kompetensförsörjning.

För det fjärde behöver vi som bransch ibland samla oss även i frågor som är mer lokala. Förutsättningarna för konsultbranschen sker såklart delvis de politiska korridorerna i Stockholm, men ofta också hos viktiga köpare av konsulttjänster. Vårt lobbyarbete behöver hitta ut även till dessa – oftare än innan.

För det femte tar jag med mig vilken enormt stor och bred bransch jag har förmånen att företräda. En bransch med ett stort och viktigt avtryck, både i sitt samhällsbidrag men också som arbetsgivare, på väldigt många orter runt om i landet. Det gör mig stolt och ännu mer övertygad om att vi behöver slåss ännu mer offensivt för att stärka branschens förutsättningar.