Som man frågar får man svar

Varför är debatten om det moderna samhällsbygget så tekniskt? Borde vi inte efterfråga både mer innovation och mer humanism när städer och samhällen ska byggas? Problemet belystes i fredags, då STD-företagen bjöd in till samtal med två ministrar och ledande branschföreträdare.

Det hör inte till vanligheterna att ett seminarium lockar två ministrar, dessutom en hel förmiddag, för både samtal och diskussion. Men å andra sidan finns det väl knappast någon viktigare fråga för regeringen att förstå och möta än urbaniseringen och miljöhoten.

Både bostadsministern, Mehmet Kaplan, och framtidsministern Kristina Persson, närvarade när STD-företagen bjöd in till samtal om hur vi kan möta urbaniseringen, kraven på ökat bostadsbyggande, miljöutmaningen och mycket annat.

En av frågorna som fick belysning var bilden av samhällsplaneringen, inklusive teknikkonsulter och arkitekter, som en relativt teknisk fråga. Flera undrade varför inte andra perspektiv och frågeställningar lyfts in när vi ska forma en modern bostads- och stadsutvecklingspolitik. Ulrika Franke, vd på Tyréns, svarade på frågan: ”Svaren blir tekniska eftersom frågan redan från början är tekniskt formulerad”.

Ett av problemen för en modernisering och för att kunna ta nästa steg, komma längre, är att tänka bortom de gamla rollerna för politik, byggherrar, entreprenörer, konsulter och arkitekter.
Det var helt tydligt på fredagens seminarium att konsultbranschen gärna bidrar ytterligare, om bara frågorna hade öppnat för andra sorters svar. Genom att efterfråga mer innovation och nytänkande och genom att inte låsa fast kraven för tydligt kan också andra värden ges belysning.

I det arbetet tangerades såklart även upphandlingsfrågan, där behovet av översyn av regelverket känns väldigt angeläget.

Under seminariet presenterades ett antal goda exempel, där svensk kompetens bidragit till innovation: Hammarby sjöstad och Kiruna var två av de projekt som lyftes fram.

Bilen fick som alltid en viss plats i samtalet. Ulrika Franke provocerade till och med och hävdade att bilen inte har någon naturlig plats alls i den moderna, hållbara staden. Mehmet Kaplan gav i det sammanhanget en tydlig gliring till Förbifart Stockholm, som han och hans parti inte är så förtjusta i.

Samtalet skedde annars i god anda. Någon kan ha synpunkter på att båda ministrarna knappast levererade några nyheter, eller ens var konkreta kring sin egen agenda och sitt uppdrag. Men jag tror att det största värdet från fredagens diskussion inte var vad ministrarna sa. Utan vad de hörde. Tur då att så mycket klokt sades, både från vår expertgrupp Sustainability, och från vd:arna från WSP, Tyrens och White.