Dialog en förutsättning för den nya staden

Under våren arrangerar vi på STD-företagen tillsammans med Sveriges Arkitekter ett antal seminarier för att belysa behovet av innovation och utveckling inom de tidiga faserna i samhällsbyggnadsarbetet. Hur kan arkitekturen fortsätta att utvecklas, när kraven på många sätt ändras. Behovet av ett ökat bostadbyggande är ju skriande, men också behovet av att tänka hållbart, långsiktigt, inkluderande och globalt.

I tisdags morse hade vi ett av dessa seminarier, denna gång på Media Evolution City i Malmö. Fokus denna gång var medborgardialog och dess betydelse för att lyckas med de utmaningar vi ställs inför.

Det blev ett spännande samtal, med infall från flera olika håll. Katrin Stjernfelt, kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö, berättade om arbetet med Malmökommissionen. Aldo Iskra, generalsekreterare för Open Skåne, gav en målande bild av hur dialogen kan spela en avgörande roll för samverkan mellan olika religiösa grupper i samhället. Och både jag och Pehr-Mikael Sällström från Sveriges Arkitekter gav våra perspektiv på arbetet med agendan.

För min del går det inte att överskatta betydelsen av just dialogen. Om det är något jag lärt mig under mina år i kommunikationsvärlden (både i den fysiska och den digitala) är det att envägskommunikation, utan att bry sig om den som sitter på andra sidan av samtalet, är en allt sämre strategi för att nå ut och skapa förändring. Men jag har också lärt mig att god kommunikation, i samspel med målgrupp och där det finns inslag av lyssnade och lärande, kan vara ett fantastiskt verktyg för att få till förändring.

För oss i samhällsbyggnadssektorn finns det en hel del att lära i detta avseende. Vi kommer ofta från en expertroll, med kunskap som verkligen inte ska diskuteras fram på några frukostseminarier. Men vår roll i samspelet måste utvecklas, så att vårt expertkunnande blir en del av ett större samtal och något som ska fogas in i en större berättelse. Vi måste helt enkelt bli bättre på att lyssna för att anpassa våra svar och vår planering efter fler röster och fler perspektiv.

Men dessutom tror jag att vi med vår bakgrund, oavsett om det är som arkitekter eller teknikkonsulter, måste våga kliva i samtal om det nya samhället och den nya staden, även om det ligger utanför vår vanliga professionella roll. Vi behöver ge vårt perspektiv, även i de större sammanhangen. Då kommer vi att bli en del av en dialog där vi som experter på samhällsbyggnad tidigare saknats alltför mycket.