Stora visioner när framtidens arkitektur diskuterades

Redan innan regeringens utredare, Malmö stads stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, klev upp och berättade om sitt uppdrag hos oss på STD-företagen igår, så var förväntningarna stora på vad han ska komma fram till när han är färdig i höst.

När han klev ner var dessa förväntningar knappast lägre. Arkitekturpolitiken handlar om att skaffa sig ett verktyg för att lösa i praktiken alla samhällets problem, var kontentan. God arkitektur handlar om att ge sig an de stora samhällsfrågorna, såsom urbanisering, globalisering, miljöfrågor, integration och mycket annat. Rätt utformad kan arkitekterna och arkitekturen på allvar hjälpa till för att bygga hela samhället bättre.

Bloggbild20150206 kopiera

I panelen, som gav kommentarer till Christer Larsson, medverkade Annica Carlsson från Equator, Daan Cedergren från Swecos arkitekter, Magnus Meyer från WSP, Jannice Johansson från Tengbom och Kertin Brunnberg från ArkDes.

Om vi arkitekter ska kunna bidra till att lösa även dessa gigantiska utmaningar krävs givetvis ett antal saker. Magnus Meyer gav en av nycklarna till vägen framåt. Det handlar inte om att arkitekterna och ingenjörerna kan sitta och vänta på att få uppdraget. Vi måste själva som bransch och professionella våga ta klivet fram i debatten, våga formulera egna visioner och också ibland våga sticka ut hakan och skaffa oss lite ovänner. Det är först när vi tar oss an de stora frågorna som vi kan bli relevanta också i den stora samhällsdebatten.

Flera andra kloka saker framfördes. Kommunernas ansvar belystes, där de ofta sitter i en position som kräver eftertanke och ett ansvar. Givetvis kom LOU och exportfrågan upp till diskussion. Det var bra att Christer Larsson kvitterade att just LOU-frågan måste beröras.

En fråga som också fick igång diskussionen var den om vad arkitektur egentligen är. I många fall tror jag att just det uppdraget som vi som bransch har måste förklaras bättre, och troligen också förenklas. Men lika viktigt att uppdraget inte stannar vid de gamla bilderna, med fokuset på det konstnärliga och det yttre. Istället måste uppdraget vidgas till att bli just det verktyg för att möta de stora samhällsfrågorna, hävdade Annica Carlsson. Men hur berättar man för sina barn vad det jobbet består i? Panelen var nog överens om att vi måste berätta en bättre berättelse, men ingen var säker på hur.

Christer Larssons utredning går nu in i nästa fas, där diskussion och inventering övergår i skrivande och formuleringar. Vi har som bransch redan bidragit med flera viktiga inspel till utredningen. Men även om vi redan gjort en del och även om Christer Larsson nu kommer att skriva mer än lyssna får inte diskussionen ta slut. Tvärt om: det vore synd om det samtal om hur vi kan bygga hållbara, öppna, dynamiska och moderna städer och samhällen som vi just nu fått igång stannar av. Med all respekt för att Christer Larssons utredning är viktig, men han kommer aldrig att kunna göra jobbet själv. Vi runt om, i branschen, i akademin, i politiken och alla andra måste också dra sitt strå till stacken. Och det måste vi göra även under våren.

Här finns en länk, i artikelform, till STD-företagens inspel till utredningen.