Laddstationer hos Alliansen

Idag presenterar Alliansen sin budgetmotion. I sak känns politiken igen från tiden före valet.

Inom ramen för det Alliansen kallar Sverigebygget satsar man på infrastruktur och bostadsbyggande. Bland annat vill Alliansen att det ska byggas 300 000 nya bostäder fram till 2020. På infrastruktursidan läggs inga nya medel till de 522 miljarder som ligger i planperioden åren 2014-2025.

En liten spännande satsning som Alliansen aviserar är en utbyggnad av laddstolpar för elbilar. Spännande och en satsning som väl den nya regeringen borde fånga upp och göra till sin.

På skattesidan säger man nej till de skattehöjningar på arbete som regeringen föreslagit i budgetpropositionen.

Skillnaderna i sak mellan Alliansen och regeringen i dessa frågor är snarast en fråga om nyanser. Alla inser värdet på byggandet och satsningen på infrastrukturen.

Det som kan oroa är snarare att det enorma intresset av att få se snabba resultat – gärna inom ramen för den innevarande mandatperioden – är att projekt påskyndas och ges mindre tid för planering och projektering. Om den farhågan slår in riskerar vi att få sämre och dyrare projekt, dyrare kostnader för underhåll och en fortsatt ryckighet i arbetet med det som borde vara riktigt långsiktiga projekt.