Dagen efter valdagen

På söndag är det val. Den regering som bildas efter valet kommer att påverka verksamheten hos våra medlemsföretag. Men de viktigaste besluten kommer även fortsättningsvis att fattas i bolagen.

STD-företagens medlemsföretag tillhör dem som kan bli vinnare efter valet, oavsett vilken regering som bildas. Åtminstone om politiken levererar det som utlovas. Partier av alla möjliga kulörer tävlar i att satsa pengar på infrastruktur, både nyinvesteringar och underhåll. Det är bra.

Jämfört med de flesta andra europeiska länder har Sverige en god ekonomi, detta gynnar våra företags förmåga att utvecklas. Tjänsteexporten har ökat kraftigt och tjänsteberoendet för den varuexporterande industrin har blivit större. Det har också fått konsekvensen att allt fler internationella aktörer tittar på Sverige som marknad och det internationella ägandet har ökat i branschen. Tittar man specifikt på konsulttjänster inom industrisidan så har även affärerna utvecklats positivt, och då menar jag hur uppdrag handlas upp. Upphandling av konsult per timme minskar och allt fler projektaffärer och helhetsåtaganden levereras. Detta ställer högre krav på konsultföretagens förmåga att leverera och bygga systemkunskap, vilket är positivt för företagens kunskapsuppbyggnad. Det innebär också krav på ökad samverkan mellan företag och ökad involvering i forskningsprojekt.

Vi kan inte säga att vi sett ett större trendbrott när det gäller projektleveranser ännu, men teknikkonsultföretagens roll har ändå stärkts markant under de senaste åren. Och en ökad kunskap hos beställarna gör att kvalitet och leveransförmåga prioriteras högre än pris per levererad timme. Med större kunskap hos beställare följer också ett större värdeskapande och bättre lönsamhet för både köpare och säljare. Låt oss hoppas att den trenden håller i sig.

Jag inledde med att skriva om att politiska beslut påverkar oss och våra medlemsföretag. Det gör att det är ännu viktigare att upprätthålla en dialog med politiken. Vi berättar gärna mer om hur kunskapsutvecklingen i branschen kan fortsätta och att förklara arkitekternas och teknikkonsulternas roll i samhället. Vi vill samtala med den regering som tillträder efter valet och med samtliga riksdagspartier. För vår del får samtalet gärna börja 15 september.