Vänteläge i tjänstesektorn – Almegas Tjänsteindikator Q2 2013

Låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar för svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn.

Läs Almegas tjänsteindikator Q2 2013 >>