Utveckla framtidens tjänster nu!

Att det är viktigt att utveckla och förnya sina produkter och tjänster i en hårdnande internationell konkurrens är ingen nyhet. Ändå är det förvånande att konstatera att många tjänsteföretag inte har ett strukturerat forsknings- och utvecklingsarbete för sina tjänster. De menar ofta att ”utvecklingen sker i uppdragen”. Och det är helt rätt, individens kunskap utvecklas i uppdragen, men det räcker inte för att utveckla företagens tjänsteutbud. Är det helt främmande för en tjänsteföretagare att inrätta en FoU-avdelning för att utveckla framtidens tjänster?

I måndags arrangerade vi ett seminarium kring tjänsteinnovation, med temat från kundanpassad till kundorienterad. Där dök många av dessa frågeställningar upp. Alla var rörande överens om tjänsternas stora betydelse för hela Sveriges utveckling. Hur otroligt viktig tjänsteinnovation är för både industrin, offentlig sektor och tjänsteföretag.

Även i stora industriföretag där tjänsteandelen kanske fortfarande är så låg som en tredjedel av omsättningen så genererar ofta tjänsterna två tredjedelar av vinsten. Dvs. produkten har reducerats till en bärare eller plattform för tjänsteförsäljningen, som i sin tur är vinstmotorn i industrin.

Trots detta och den enorma utvecklingen inom innovation, värdeskapande och skapandet av arbetstillfällen inom den rena tjänstesektorn så tas beslut på gamla grunder, på hur det var förr. Givetvis kräver den enorma omställningen som skett i Sverige en översyn av regelverk, skattesystem, forskningsinsatser och främjandeåtgärder. Tjänsteforskning och affärsutveckling måste bli lika fint och viktigt som produktutveckling. Det måste även bli en självklarhet för varje tjänsteföretag att inrätta en FoU-ansvarig och avsätta resurser för forskning, tjänsteinnovation och tjänsteutveckling.

Men framför allt så handlar det om hur ägare och marknaden ser på forsknings- och utvecklingsinvesteringar i tjänsteföretag. Vilka mål och drivkrafter skapar vi för VD, ledning och chefer i tjänsteföretag? Hur värderas tjänsteföretag som aktivt satsar på forskning, innovation och långsiktig överlevnad? Kostnadseffektivisering är bra, men i tjänsteföretag idag är det redan en inbyggd självklarhet. Och, kunskapsintensiva tjänsteföretag kan inte värderas på hur ”billigt” man gör något per timme. Lika lite som aktiekursen kan värderas på hur effektivt man levererar timmar. Dessa företag, vilka idag är basen i svenskt näringsliv måste värderas och styras på det värde man levererar till samhället, ägare och kunder. Detta kräver fortsatta satsningar på tjänsteforskning.

Men men… Kanske är det här med tjänster bara en övergående fluga, precis som internet. Och kanske kan drömmen om industrialismen ge oss den lycka och framgång vi söker? Kanske är återindustrialisering lösningen som anpassar verkligheten efter de beslut vi tar. Men samtidigt… Att leva i ett Sverige som till 80% hittar sitt värdeskapande  i tjänsteutveckling känns helt okej, att vi accepterar detta och även tar beslut som ger stöd till denna utveckling skulle kännas ännu bättre.

Twittra i frågan på taggen #tjänsteinnovation och se filmen om vikten av tjänsteinnovation för ett konkurrenskraftigt Sverige:

 Läs tidigare inlägg om Tjänsteinnovation.