Hur renovera energieffektivt?

I tisdags hölls en hearing med Boverket och Energimyndigheten kring energieffektiv renovering av byggnader. Tillsammans ska de på uppdrag av regeringen skapa en nationell strategi för energieffektivisering av vårt byggnadsbestånd. Detta till följd av Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU. Det är en diger och mångfacetterad uppgift. Vi var många där för att bidra.

Renoveringsstrategi_hearing_small

När jag tittade ut över lokalen satt där ett hundratal både välinitierade och välkända ansikten från olika företag och branscher, men även representanter för olika intressen. Vår uppgift var att göra vissa övergripande bedömningar om energibesparingspotentialer, visioner och mål. Men vi fick även möjligheten att rangordna de största hindren för energieffektivisering och vad man kan göra åt dem. Vad kan till exempel uppnås med styrmedel och byggregler?

I Boverkets och Energimyndighetens uppdrag ingår bl.a. att skapa en översikt av det nationella beståndet, identifiera kostnadseffektiva renoveringsmetoder och föreslå styrmedel och åtgärder som stimulerar att effektiviseringsarbete kommer till stånd. Allt ska bedömas och belysas utifrån både ett fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Men frustrationen var ganska stor bland dem som jobbat aktivt med energieffektivisering i många år. Speciellt när kilowattimmar per kvadratmeter skulle bedömas utan att definitioner eller gränsdragningar hade presenterats. Dagens genomsnittliga energianvändning ligger på 200 kWh/m2 och år i det befintliga fastighetsbeståndet. Med rätt styrmedel kan det rimligtvis effektiviseras till nivåer kring 120kWh/m2 och år. Nybyggnation får sedan stå för de stora kliven framåt med mål som 0 – 40 kWh/m2 och år.

Denna hearing var bara en liten del av det arbete som bedrivs i projektet, det finns även fokusgrupper och medarbetare på myndigheterna som jobbar hårt med att få fram underlagen mer i detalj. Men om du har synpunkter, förslag eller tankar kring hur Sverige ska kunna bli bättre på energieffektivisering av befintligt fastighetsbestånd, så är nu tillfället att tycka till.

Läs mer om strategin här.

Vill du twittra i frågan, så gör det på #renoveringsstrategi. Taggen läses av projektet.