Almedalen: Två seminarier och ett innovativt mingel

Almedalen_660px

Det är snart dags för Almedalsveckan 2013 och som vanligt är det stor uppslutning och mycket aktivitet kring olika särintressen, politiska organisationer och branschföreträdare. Många jobbar hårt för att väcka politikers intressen för de egna frågorna och placera dem i ett sammanhang som gör dem spännande och intressanta för större grupper. I år har vi valt att lyfta ett antal frågor kring arkitektur och bostadsbyggande. Men vi har även ett mingel kring idé och innovationskraft.

Som representant för kunskapsintensiva tjänsteföretag, eller helt enkelt välutbildade ingenjörer och konsulter, slås man av hur svårt det verkar vara att förstå de förändringar som skett i näringslivet. En förändring som till stor del handlar om att kunskap, innovationskraft och att människan har satts i centrum. I det nya kunskaps- och tjänstesamhället handlar det inte längre om att rationalisera bort människor utan snarare att sätta människor i arbete. Skapa möjligheter för människan att skapa ännu större värden. Det betyder i praktiken att det nya kunskaps- och tjänstesamhället är ett samhälle som sätter människor i arbete. Samtidigt har vi teknik, maskiner och verktyg som underlättar och skapar bättre förutsättningar – men människan står åter igen för värdeskapandet. Med andra ord är det just idéskapandet – innovationskraften – som skapar värdet för Sverige och inte bara massproduktionen.

I praktiken innebär denna förändring att vi måste se över regelverken och hur vi beskattar arbete. Målet är att underlätta och främja dessa jobbgenererande tjänsteverksamheter. Hög beskattning på arbete skapar drivkraften att ersätta människor med obeskattade maskiner. Men hur ser ett regelverk och skattesystem ut som istället ger drivkraft för arbetsskapande? Vilka förändringar krävs för att fortsätta den mycket positiva utvecklingen av kunskapsintensiva tjänstenäringar?

Det finns tydliga underlag från OECD som visar på det negativa sambandet mellan höga arbetsskatter och andelen kunskapsintensiva tjänstenäringar. Detta samband och den låga kunskapen om detta oroar mig. En klarsynt hantering av skattefrågan löser inte alla problem men en fördjupad förståelse är en förutsättning för förändring. Svenska Teknik&Designföretagen kommer att vara på plats i Almedalen under hela veckan. I år har vi valt att lyfta ett antal frågor kring arkitektur och bostadsbyggande. Men vi har även ett mingel kring idé och innovationskraft. Skattefrågan samt frågan om värdekedjor och värdeskapande fångas in i ett antal seminarier inom Almega. Se hela vårt program här.

Har du tankar, idéer eller bara lust att ses? Kom förbi Almegas tält nere vid Wisby Strand, eller hör av dig på Twitter till mig @By_Anders eller @STDforetagen.