Svensk teknikkonsultkompetens efterfrågas i Norge

Konsultmarknaden för system och produktutveckling inom industrin är i ständig förändring. Stark efterfrågan på kompetens skapas inom nya marknader.  Där utvecklingstempot är högt och där kostnaderna för att inte hänga med i den internationella utvecklingen är förödande för tillverkande industrier.

De som har rätt partners, rätt nätverk, förmåga till samverkan samt tillgång till innovationskraft, forskning och tekniskt kunnande har möjlighet att expandera och ta marknadsandelar på världsmarknaden. Andra fastar i desperata försök att pressa kostnader på befintliga produkter, dra ner på sin utveckling eller kanske med lite tur bli uppköpta av någon större aktör som ser synergier och internationell potential i verksamheten. Nästa steg är att utvecklingen efter några år flyttas till annan ort och produktionen läggs ner när den dagen kommer.

Känns det lite drastiskt? Men så har utvecklingen sett ut de senaste årtiondena. Det drabbar inte alla industriföretag, vissa har hittat sin nisch och specialiserat sig. Många har skapat agent-, konsult- och partnernätverk för att kunna ligga långt fram i utvecklingen oavsett teknik och branschförändringar.

I tisdags träffades ett antal svenska teknikkonsultföretag och intresserade underleverantörer på svenska ambassaden i Oslo. De träffades för att lära sig mer om marknaden på den sk. Norska sockeln. Det handlar i praktiken om tekniska system och anläggningar som etableras 3000 meter under havsytan, som ska klara sig utan underhåll i 25-30 år. Utvecklingen drivs idag givetvis av den norska olje- och gasindustrin, men tekniken som utvecklas har även potential inom helt andra områden.

Nycken till att klara utvecklingen är ingenjörskompetens och ambitionen att jobba i partnerskap där konsultföretag och underleverantörer hjälper varandra att utvecklas. Då stärks den gemensamma konkurrenskraften. Projektens fokus ligger på säkerhet och kvalitet vilket skapar maximal lönsamhet både på lång och kort sikt.

Det är ju självklart att tekniska konsultföretag, precis som andra, vill verka i en miljö där kunskap värdesätts högt. Tiden är förbi, så även i Sverige, då timkostnadsfokus för kunskapstjänster var en vinnande strategi. Om du inte gjort det förr, så håll ett vakande öga på marknaden och skaffa dig några strategiskt viktiga partners när du vill ta nästa steg.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen i Norge när det gäller SubSea-teknik. Det geografiskt korta avståndet till det efterfrågade kompetensklustret i Sverige innehåller även det sina utmaningar.

Här finns mer info: www.subseavalley.com