Investeringssignalen mars 2013: Fortsatt avmattning i byggbranschen och industrin

Lågkonjunkturen i svensk ekonomi bidrar till en negativ utveckling för byggindustrin i år. Bostadsinvesteringarna minskar i år på grund av förra årets låga nyproduktionstakt men de väntas öka igen nästa år. I omvänd riktning går lokalinvesteringarna.

Efter att uppdrag avseende andra lokaler ökat i några år bromsas utvecklingen upp i år och övergår i en avtagande investeringstakt nästa år. Infrastruktur- och anläggningsuppdragen har en fortsatt positiv utveckling, framförallt mot offentliga beställare. Däremot minskar uppdragen inom kraft- och energisektorn.

Läs pressmeddelandet och Investeringssignalen mars 2013 >>