Konsten att svälja en het potatis

Veckan som gått har i inrikespolitiken präglats av två frågor. Den första frågan var ett idéprogram inom Centern med syfte att utmana och tänja på traditionella resonemang och gränser. Den andra handlade om prioriteringar mellan tvingande lagstiftning kring betaltider eller principiellt skydd av avtalsfriheten. Båda frågorna blev för Centern och framför allt Annie Lööf så heta att även semestern fick avbrytas. På något sätt hänger frågorna ihop. Det är väldigt viktigt att vi i alla sammanhang kan tänka fritt och nytt. Att vi skapar utrymme för att hitta nya lösningar och nya idéer samt förutsättningar för utveckling och innovation.

Genom att utmana gängse idéer, ifrågasätta historiskt beteende, väga för och nackdelar med nya tankesätt så utvecklas vi som människor, vilket leder oss framåt.

Jag är helt övertygad om att Centerns idéprogram upprörde tillräckligt många och skapade tillräckligt med engagemang för att processen ska värka fram många nya bra förslag på innehåll i Centerns politik. Är det inte tillräckligt hett och gör det inte tillräckligt ont, så blir det inte bra.

På samma sätt så blev det ett friskt uppvaknade för näringslivet, näringslivsorganisationer och politiken att inse att frågan om rätten att snabbt få betalt för de tjänster man levererar väcker starka känslor hos entreprenörer och företag. Entreprenörer som lagt sin själ i att utveckla sina företag och leverera nytta till sina kunder. Dessutom skapat jobb, trygghet och utveckling för sina medarbetare.

Under de senaste två decennierna har sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn ökat med omkring 600 000 personer. Drygt 80 procent av alla nya jobb har skapats i denna sektor.  3/4 av dessa jobb skapades i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Att bidra till att dessa branscher har tillgång till likvida medel så att de kan fortsätta denna utveckling är något som alla kan vara stolta över. Visst är det lilla ingreppet i avtalsfriheten en het potatis. Men verkligheten är en gräns där du tvingas utmana dig själv och där du får ge vika för dina principer.

Är det inte tillräckligt hett och gör det inte tillräckligt ont, så blir det inte bra!

 

PS. Beslutet i riksdagen den 23 januari innebär att regeringen nu är tvingad att komma tillbaka med ett nytt lagförslag där max 30 dagars betalningstid är tvingande dvs. inte går att avtala bort.