Innovationens 2012

Det har under många år skett en omvandling inom näringslivet. Kunskap och kapacitet har flyttats till nya företag. 2012 kom några nya frågor högt upp på agendan; Hur fungerar det nya näringslivet? Vad driver utvecklingen som skapar nya jobb? Hur sker kunskapsutvecklingen och hur sprider vi kunskap? Vilka förutsättningar finns för ökad forskning och innovation i denna nya entreprenöriella kunskaps- och tjänsteekonomi?

2012 präglades av en internationell ekonomisk kris. Nedläggningar av stora kända industriföretag, inslag av nytt utländsk ägande, flytt av produktionsanläggningar till lågkostnadsländer samt nedläggning av stora FoU-avdelningar i Sverige. Men mitt i allt detta har utvecklingen för kunskapsintensiva tjänsteföretag varit god. Företagen har med vaksamma ögon och öron navigerat sig fram i ett riskfyllt affärsklimat kantat av plötsliga förändringar, hinder och utmaningar. Alla fullt medvetna om att om vi inte satsar på utveckling så stagnerar ekonomin helt.

Det har hänt fler positiva saker under 2012:

  • Vi har fått en Nationell Innovationsstrategi .
  • På uppdrag av Vinnova arbetas det med att identifiera nya strategiska forsknings- och innovationsområden. Ett arbete där tjänsteinnovation har kommit högt upp på agendan.
  • Vi har fått en Forsknings- och Innovationsproposition som pekar ut riktningen för att klara de stora samhällsutmaningarna och hålla kvar Sverige i framkant.

Att kunskapen om strukturomvandlingen har ökat märks inte minst på språket och de ord som används i alla typer av möten och sammanhang. Om man tittar på hur ofta olika ord nämns i den Nationella Innovationsstrategin så ser man:

Svart på vitt är innovation och forskning givetvis årets vinnare. Men det är ingen tvekan om att 2012 var året då också ”samverkan” sattes på kartan och ”tjänsteinnovation” gjorde sin entré. Förhoppningen är givetvis att förståelsen ökar för hur dessa ”ord” bidrar till ökad sysselsättning, välfärd och hållbar utveckling. Kanske redan under 2013?