Teknikforskningen och tjänste­företagen

Inom forskning och innovation finns många utmaningar och möjligheter. Sverige har länge fokuserat på och faktiskt varit världsledande inom tekniska innovationer. Här är vi ett framgångsland och detta kan vi vara fortsatt stolta över. Utöver de industriella framgångarna har vi även varit framgångsrika i att planera och driva samhällsutvecklingen. Vår planprocess har lett till samverkan mellan beställare, kompetenser och brukare. Vi har skapat system och innovationer för en effektiv samhällsutveckling.

I takt med att vi hittar, innoverar och skapar värden inom våra specialistområden, så höjs också kraven. Vi ska inte bara forska och innovera inom vårt eget område. Vi måste också skaffa oss mer kunskap om hur innovation och värden skapas mellan olika kompetenser, olika verksamheter. Detta är en del av det som idag kallas tjänsteforskning och innefattar en rad olika områden och processer som ytterst skapar värden.

I vissa organisationer har man lyckats utveckla mycket av detta för egen del. Men man har svårt att kliva utanför sitt eget företags ramar för att hitta innovationerna som involverar även andra företag och samhället i stort. Och just här spelar de kunskapsintensiva tjänsteföretagen en mycket viktig roll, både som kunskapsspridare och som innovatörer. Vi har inte som affärsidé att själva uppfinna en produkt, utan att vara världsledande i att utveckla andras idéer, forska och utveckla ny teknik.

Om dagens kunskapsintensiva tjänsteföretag ska ges samma möjligheter att utvecklas som våra tidigare industriföretag krävs ett nytt synsätt och nya gränsöverskridande forskningsområden. Akademin måste bryta upp gamla strukturer och dagens forskning måste kompletteras med forskning på nya områden. Tvärvetenskaplig forskning möter till exempel bättre de komplexa frågeställningarna. Områden som gynnar all tjänsteutveckling både inom industrin, samhällsbyggnadssektorn och specifikt för de kunskapsintensiva tjänsteföretagen är betydelsefulla för Sveriges position i framtiden.

Den tvärdisciplinära forskningen leder till nya produkter, tjänster, arbetstillfällen, exportinkomster och skatteintäkter. En moderniserad syn och ökad samverkan stärker svensk konkurrens- och innovationskraft.

 

Mer aktuellt på ämnet forskning och innovation:

Läs Almegas vd Jonas Miltons inlägg i dagens SvD Brännpunkt, om just forskning inom tjänsteföretagen.

Almega bloggar: Sluta bromsa viktig forskning