Svag tillväxt och färre jobb i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.

LÄS RAPPORTEN