Fantastiska teknikkonsulter, sträck på er!

Jag har under de senaste 15 åren jobbat i och med teknikkonsultföretag. Konsultföretag vars medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens, som löser samhällsutmaningar och tekniska problem. Man skulle faktiskt kunna säga att utan denna kompetens skulle vårt samhälle inte utvecklas överhuvudtaget.

Ändå är det slående hur försynta teknikkonsulterna är när de presenterar sig själva och sina skapelser. I säljmötet, i samtalet med en konsult eller på hemsidan möts man ofta av en passiv ton. ”Vi har varit med i projektet, vi kan hjälpa till med, jag har bidragit med, vi har fått uppdrag” osv…

Jag förundras över attityden. Sedan drar jag mig till minnes när jag själv tog min första anställning på ett teknikkonsultföretag. Jag minns hur stolt jag var, stolt över att få jobba på ett teknikkonsultföretag med så många duktiga kollegor, som skapat så mycket välfärd och framgång för sina kunder. Är det inte dags att städa bort den där försynta framtoningen och formulera sig som det faktiskt är? ”Vi har drivit projektet, vi har tagit fram lösningen på kundens problem, vi har tagit hem affären.”

Lägg sedan därtill: Vi har sänkt energianvändningen långt över vad kunderna trodde var möjligt. Vi ser till att teknik och samhälle fungerar. Vi skapar vinst, mervärden och ser till att vi uppnår klimat- och miljömål. Ärligt talat; om inte teknikkonsulterna gör detta, vem ska då göra det? Och vem vill inte anlita en proaktiv teknikkonsult som ser till att lösa kundens problem och ge oss alla ett behagligt liv?