Sveriges innovationskraft – var finns den?

Svensk innovationskraft var temat för Svenska Teknik&Designföretagens inledande frukostseminarium i Almedalen. Ett hett och viktigt ämne i en värld där den internationella konkurrensen allt mer avgörs av tillgång till rätt kompetens. Vad krävs för att skapa ett positivt innovationsklimat och en positiv kompetensutvecklingsspiral i Sverige?

Tiden då industrisamhället var motorn i svensk ekonomi har gett många positiva effekter och stora tekniska framgångar. Det var när orden ”Made in Sweden” värderades högt. Idag ser spelplanen annorlunda ut. Idag är det är det kunskapsintensiva tjänstesamhället som ska leda Sverige till nya framgångar, under parollen ”Innovated in Sweden”. Men hur får vi de kunskapsintensiva tjänsteföretagen att stanna och utvecklas i Sverige?

Drygt hälften av den svenska ekonomin skapas genom kunskap och innovationskraft inom kunskapsintensiva företag. Detta har accelererat med globaliseringen och till följd av ny teknik. Övergången till det kunskapsintensiva tjänstesamhället med sin knivskarpa internationella konkurrens ställer nya krav på samverkan, regelverk, främjande och strukturer. För innovationer skapas i allt större grad i samverkan mellan olika aktörer, kunder och brukare i större system än detta. Hans Björkman betonade just det här. Han menar att förutom nya modeller för samverkan krävs förståelse för att det är vi själva och våra vänner som i grunden står för kreativiteten och innovationskraften. Den måste vi se till att ta vara på. Det råder ingen konflikt mellan industrin och tjänsteföretagen, snarare en utvecklad form av samverkan.

Sara Modig är projektledare för regeringens kommande Innovationsstrategi. Hon lyfte fram tjänstesektorns betydelse och att vi måste jobba bredare för att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Och detta är något som man har tagit fasta på. Man har även inom regeringen arbetat brett och involverat samtliga departement i arbetet med den nya innovationsstrategin, som kommer till hösten.

Sedan kom vi till den heta frågan om upphandlingarna. Hur drivande och innovationsvänliga är de offentliga upphandlingarna? Kan vi bli bättre på både innovationsupphandling och att skapa innovationer i upphandlingen? Detta kommer i framtiden att vara en ännu starkare drivkraft för innovation och göra det roligare att jobba inom de offentliga verksamheterna. Då kan man känna hur man är en del av att föra samhället framåt. Nina Widmark på Vinnova har arbetat med just den frågan. Hon tydliggjorde drivkrafterna och hur viktigt det är att vi utbildar och tydliggör för alla aktörer. Till exempel måste inköpare bli bättre på att ha dialoger med leverantörer i tidiga skeden och dra nytta av den innovationskraft som finns hos företagen.

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen sitter på en allt större del av den kompetens vi utbildat i Sverige. Dessa måste involveras. Eva Nygren och Patrik Sivermalm gav exempel på hur de arbetat med frågan i sina verksamheter. De konstaterade att utökad samverkan och bredare nätverk är en stor del nyckeln till framgång. Vi måste skapa arenor där vi kan mötas, som inkluderar alla typer av verksamheter, akademi som brukare. I den internationella konkurrensen krävs att vi i Sverige samverkar och hittar vägar för att dra nytta av varandras kunskap och individers innovationskraft.

Den kunskapsekonomi som vi lever i ställer nya krav. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn expanderar och utvecklingskraften koncentreras till konsultföretagen. Kan vi hantera detta så skapar vi goda förutsättningar för kompetensutveckling, forskning och innovation.

  • Kunskap allt viktigare på en internationell marknad
  • Innovationer skapas i synergier mellan aktörer och system
  • Involvera fler aktörer i innovationsprocessen
  • Kunskapsintensiva tjänsteföretag en drivkraft i innovationsprocessen
  • Utnyttja upphandling som en drivkraft för innovation

Medverkande i seminariet gjorde:  Hans Björkman, WSP, Sara Modig, projektledare för den nationella innovationsstrategin, Nina Widmark, Vinnova, Eva Nygren, Rejlers, Patrik Sivermalm, Accellrate. STD-företagens vd Lena Wästfelt modererade.

Missade du seminariet? Se det här nedan, eller via vår hemsida.

 

Läs också mer på Upphandling24.se, som uppmärksammat seminariet.