Investeringssignalen juni 2012: Fortsatt avmattning, med undantag av några sektorer

Utvecklingen i branschen har mattats av under våren, när byggsektorn bromsar in och exportindustrins produktion minskar. Men som vanligt är bilden inte entydig. Uppdragen inom infrastrukturområdet ökar igen tack vare stimulanspaketen.

Läs hela investeringssignalen här