Mot en svensk ledarposition inom forskning och utveckling

Sveriges internationella konkurrenskraft måste stärkas. Industriproduktionen dras ner och utvecklingen flyttar utomlands, samtidigt som efterfrågan på kompetenta medarbetare stegrar. Därtill står stora klimatutmaningar mellan oss och en hållbar samhällsutveckling. Tiden är förbi då fabriken byggdes på en uppfinning, som genererade jobb och inflyttning till nya samhällen. Nu när tre fjärdedelar arbetar inom tjänstenäringen är dragkraften är inte längre fabriken. Det som lockar är det stora utbudet, mötesplatsen där vi får arbeta och leva i kreativa, vackra och internationella miljöer. Så. När förutsättningarna förändras behöver recepten för framgång uppdateras. Hur främjas egentligen utveckling av nya idéer, som skapar arbetstillfällen och välfärd i kunskapssamhället?

Näringsdepartementet har inlett resan mot förändring av sina åtgärder och prioriterade områden. Den 27 april skrev näringsminister Annie Lööf en debattartikel i Dagens Industri. Regional utveckling, samverkan och attraktionskraft är tre viktiga drivkrafter regeringen identifierat. Och i klimatutmaningarna, kan Sverige bli världsledande som en del av lösningen. Lööf menar att nyckeln till en starkare svensk innovationsförmåga är ökad samverkan ­mellan ­forskare, branscher och företag. Då krävs nya kraftsamlingar för samverkan och branschöverskridande angreppssätt.

För arkitekter och teknikkonsulter, med samhällets och industrins utveckling som arbetsfält, är det kanske främmande att överhuvudtaget tänka i olika branscher. Det arbetet kräver samverkan varje dag. Det kräver starka kopplingar mellan näringsliv och akademi, för att kunna omvandla teoretiska resultat till realiserbara lösningar. Branschen behöver nå höjd i innovationerna, både vad gäller produkter och tjänster. Det är medlemsföretagens lösningar som ska skapa det hållbara samhälle där människor vill arbeta och bo i framtiden.

Vi som branschförening tar till oss näringsministerns uppmaning. Idag samlas vi inom samhällsbyggnadssektorn, för att identifiera och beskriva en väg framåt. Det finns viktiga åtgärder som kan stärka svensk innovationsförmåga och konkurrenskraft. Som alltid finner vi dem tillsammans.