Stora tillväxtdagen lyfte regionernas attraktionskraft

Näringsminister Annie Lööf på Stora Tillväxtdagen
Näringsminister Annie Lööf på Stora Tillväxtdagen. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Igår arrangerades Stora Tillväxdagen av Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Huvudtemat i år var regionernas attraktionskraft och dagen till ära var Annie Lööf på plats och presenterade regeringens nya satsning Attraktionskraft Sverige. – Sveriges hållbara tillväxt är beroende av att vi har miljöer som människor vill bo och verka i, sa Annie Lööf och det var en uppenbart engagerad och stolt näringsminister som presenterade projektet för ett stort antal politiker och företagare från hela landet. Satsningen ska initialt fokusera på att locka människor att besöka, uppleva och bo i våra regioner. Service, kultur, digital kapacitet, boendemiljöer och upplevelser ska locka dem dit. Men hur ska vi alla kunna vara mest attraktiva, särskilt i konkurrensen med storstadsregionerna? Några svar kom under dagen, då ökad samverkan, förbättrad infrastruktur och hur attraktivitet skapas diskuterades.

Medverkade gjorde också LKAB:s vd Lars-Eric Aaro. Han står inför en stor rekryteringsutmaning i sin växande verksamhet och konstaterar att det inte räcker med tillgång på jobb för att få folk att flytta. Det handlar också om jobb och skola för den medföljande familjen, bostäder och en meningsfull och intressant fritid. Därpå följde dagens höjdpunkt Charlotta Mellander, docent i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon som redovisade en omfattande studie om vad som skapar en kommuns attraktionskraft. Kunskapen kanske inte var helt ny men sammanställd och presenterad på ett engagerande sätt. Charlotta pekade på viktiga förändringar i samhället, från vårt industrisamhälle där produkter producerades på en plats, människor flyttade dit där industrierna fanns och produkter kunde flyttas till platsen de skulle säljas. Vidare till dagens samhälle, som i ökande grad bygger på service, kunskap och kreativitet. Företagen flyttar dit där människor och kompetensen finns. Idag räcker det inte med tillgång till arbete för att människor ska flytta. Bilden, och det som skapar attraktionskraft är mycket mer komplext idag. I rapporten framhävs 3Tn som förutsättning ekonomisk tillväxt i kommuner; Teknologi, Talang och Tolerans. Får ni chansen att höra Charlotta berätta om detta så ta den.

Så några slutsatser från dagen; För att locka människor att etablera sig i en ny region och skapa regional tillväxt behöver dessa frågor ligga högt upp på agendan. Önskelistan är lång; En god variation av varor och tjänster, en estetisk och vacker omgivning, en god offentlig service, en miljö med hög densitet och variation av människor, mötesplatser och sociala nätverk för att utbyta idéer och erfarenheter, en god infrastruktur, ett välkomnande och tolerant samhälle, utbildningsmöjligheter i alla åldrar, samt givetvis ett arbete, en bostad och en god lön.

Delar av Stora Tillväxtdagen 2012 kommer att sändas i SVT:

24/4 kl. 09.00-12.00 i SVT2 och 12.00-13.00 i Kunskapskanalen
30/4 kl. 09.00-12.00 i SVT2 och 12.00-14.00 i Kunskapskanalen