Aktuellt

Fredagsblogg: Julklappar till vännerna i branschen

Det är många man vill tacka efter ett långt och innehållsrikt år. Jag gör ändå ett försök. Det är uppenbart för alla att 2017 varit ett bra år för branschen i stort. Ingenjörs- och arkitekttjänster har behövts i en omfattning som överstiger vad branschen ibland kunnat leverera. Bostadsbyggande, infrastruktursatsningar, stadsutveckling, en allt snabbare produktutvecklingstakt i industrin: allt driver på en redan stark marknad.

Förslag till klimatanpassning i offentlig upphandling

Regeringen gav i våras SMHI och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att leverera en förstudie kring möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar har en viktig roll i att aktivt arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Vi har tillsammans med representanter från våra medlemsföretag varit delaktiga i dialogen och fått lämna synpunkter och förslag på rekommendationer.

Visa fler…

COVER_BROV_2017.JPGBeställ Branschöversikten 2017/Sector Review 2017 >


bildpuff_bloggen.png


KonsultmaklareCover.JPG

Konsultmäklare – En utmaning för kvalitet och långsiktighet >MedlemsforsakringarPuff.JPG

Vi erbjuder förmånliga försäkringar för medlemmar >