Aktuellt

Debattartikel i NSD: Reformer för ökad nytta av forskningsmiljarder

När regeringen presenterade sin forskningsproposition för de kommande fyra åren den 28 november fick den ett blandat mottagande. STD-företagen välkomnar de satsningar på klimat, miljö och hållbart samhällsbyggande återfanns i propositionen. Ambitionen att det ska löna sig för Luleå tekniska universitet och andra lärosäten att samverka med närings­livet är också mycket positivt om än vagt i sina konturer. Dock saknas flera konkreta åtgärder som är avgörande för att Sverige ska fortsätta kunna vara ett av världens mest innovativa länder.

Visa fler…

bildpuff_bloggen.png


Kampanjpris på nya Branschöversikten

Erbjudandet gäller fram till 
8 december.PuffBROV2015.jpgNy rapport! Svensk konsultsektor i ny belysning

KonsultrapportenV.jpg


5 problem med konsultmäklare

5ProblemMedKonsultmakare.JPG