Aktuellt

Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet – Investeringssignalen juli 2016

Idag presenterar STD-företagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

Dialogen med ungdomspolitiker i bostadsfrågan är en innovation i sig

Att bostadsfrågan är en av de mest debatterade frågorna i Almedalen råder det ingen tvekan om. Lika uppenbart är det dock inte att debatterna handlar om innovation och att tänka nytt. Idag genomförde vi seminariet ”Hur skapar innovation bostadslösningar för unga och nyanlända?”, en kombination av exempel på innovativa idéer skapade av arkitektföretag i kombination med en dialog med ungdomspolitiker som utifrån egna perspektiv fick tänka fritt och bidra med sina inspel.

Visa fler…

#minförstabostad

MinForstaBostadPuff2.jpg

#minförstabostad – innovativa bostadslösningar. Se filmen och läs mer om STD-företagens seminarium i Almedalen >5 problem med konsultmäklare

5ProblemMedKonsultmakare.JPG

STD-företagen har identifierat de fem viktigaste skälen till att konsultmäklarupplägget hämmar konkurrensen och skapar stora samhällsekonomiska kostnader.


Marknadsrapporter och statistik

PuffBROV2015

Svenska Teknik&Design- företagen publicerar regelbundet konjunkturrapporter och index som till exempel Branschöversikten, Investeringssignalen och K84.Energilyftet – kunskap i lågenergibyggnad

ENERGILYFTET.pngavtalsrorelsen.nu

Avtal2016.JPG

På avtalsrörelsen.nu samlar Almega nyheter och kommentarer om avtalsrörelsen i stort men med särskilt fokus på det som rör tjänstesektorn.