5 problem med konsultmäklare

5ProblemMedKonsultmakare.JPG

STD-företagen har identifierat de fem viktigaste skälen till att konsultmäklarupplägget hämmar konkurrensen och skapar stora samhällsekonomiska kostnader.
Energilyftet – kunskap i lågenergibyggnad

ENERGILYFTET.png