Aktuellt

Upphandlingspolitikens inriktning framöver

Igår kom budgetpropositionen för 2015. Det statliga upphandlingsstödet förläggs nu till en fristående myndighet efter en kort sejour hos Konkurrensverket. Det var väntat. Budgetpropositionen aviserar också att regeringen avser att återkomma med en strategi som är mer omfattande än den färdplan för offentlig upphandling som antogs av den förra regeringen. Centrala perspektiv i strategin ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer.

Bra ambitioner inom infrastruktur och bostäder – skattehöjningar negativt

Den rödgröna regeringen presenterar idag sin första gemensamma budgetproposition. STD-företagens vd Magnus Höij kommenterar.
– Satsningarna inom infrastruktur och bostadsbyggande ser vi positivt på. Det råder bostadsbrist i många kommuner. Snabbaste sättet att förbättra infrastrukturen är att vårda de vägar och järnvägar som vi redan har.
– På den negativa sidan ser vi skattehöjningarna på arbete som regeringen genomför. De drabbar framför allt medarbetarna och företagen i KIS-sektorn (Knowledge Intensive Services). Läs hela pressmeddelandet.

Skattehöjningar riskerar att bryta uppgången

Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg kommenterar finansminister Magdalena Anderssons bedömning av det ekonomiska läget inför budgetpropositionen, som snart presenteras.

”Höjda inkomstskatter, pålagor på energiförsörjningen och höjda arbetsgivaravgifter, är alla åtgärder som riskerar att bryta uppgången i ekonomin innan den ens har kommit igång”, skriver Ann Öberg. Läs hela kommentaren på Svenskt Näringslivs hemsida.

Rapport från årets stand down

I tisdags genomfördes en stand down runt om i landet på ett sextiotal av Trafikverkets anläggningsarbetsplatser. Syftet var att lyfta fram att säkerhetstänkandet måste vara ständigt närvarande. STD-företagens vd Magnus Höij var på plats vid Citybanan. Stand down är en del i överenskommelsen ”Mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”, som undertecknats av STD-företagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket. Läs mer på trafikverket.se.

Visa fler…

bildpuff_bloggen.png

Följ debatten och de senaste händelserna i vår blogg.InfluensLoggaLilaPlatta
STD-företagens nyhetsbrev 
till omvärlden

Almedalen 2014